مرکز مشتریان

رهگیری سفارش

|

در این بخش، می توانید از مراحل ارسال و پردازش کالای خود آگاه شوید.

هنگام تغییر مسیر در مراحل پردازش، سامانه اوتیسا به صورت خودکار و از طریق سامانه پیامک یا ایمیل، شما را از این مراحل آگاه می کند.

اگر به جستجوی سفارش از طریق شماره سفارش نیاز دارید، می توانید به روش زیر، از مراحل پردازش کالای خود مطلع شوید.

 

http://www.otisa.ir/order-tracking/

کانال ما در تلگرام